Legutko, G. (2016). Informacyjny nadmiar i niedobór – dylematy edytora dramatów Żeromskiego. (Rzecz o Sułkowskim i Ponad śnieg bielszym się stanę). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (27), 185–204. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.27.9