Panek, S. (2016). „Wzruszenie trwalsze niż ściany gmachów obróconych w gruz”. Między tradycją a nowoczesnością: Irzykowski wobec Żeromskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (27), 283-308. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.27.14