Kaczor-Scheitler, K. (2016). Medytacyjny charakter Nabożnych westchnień Mikołaja Mieleszki. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (27), 325–349. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.27.16