Brzóstowicz-Klajn, M., & Grodecka, A. (2017). Wstęp. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (28), 7–10. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/7043