Brzostek, D. (2017). Przyszłość nauki, przyszłość uniwersytetu. Fantastycznonaukowe prognozy zaniku wiedzy naukowej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (28), 13–33. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.28.1