Leś, M. M. (2017). Podróż w czasie jako laboratorium narracji. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (28), 35–51. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.28.2