Lemann, N. (2017). Historie alternatywne − pomiędzy pisarstwem historycznym a fantastycznym, czyli czasem tertium est datur…. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (28), 77–100. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.28.4