Brzóstowicz-Klajn, M. (2017). Fantastyka i temat Holokaustu. Między wątpliwościami a funkcjonalnością konwencji fantastycznych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (28), 101–119. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.28.5