Gemra, A. (2017). Po co fantastyka? Kilka uwag na marginesie lektur dawnych i współczesnych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (28), 139–153. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.28.7