Wedemann, M. (2017). Powrót z zaświatów – ewolucja motywu w twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (28), 167–181. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.28.9