Bednarek, M. (2017). Czar opowieści. Dylogie Catherynne M. Valente oraz Salmana Rushdiego w kontekście Księgi tysiąca i jednej nocy. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (28), 183–205. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.28.10