Nowakowski, J. (2017). Filmowe dybuki: od żydowskiej legendy do polskiego koszmaru sennego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (28), 231–247. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.28.12