Chomiszczak, T. (2017). „Nic dobrego”? Kilka uwag o próbach prozatorskich Zdzisława Beksińskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (28), 273–280. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.28.14