Gieba, K. (2017). Renesans baśni. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (28), 283–290. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.28.15