Trojanowiczowa, Z., & Ratajczak, W. (2017). Wokół książki Poznański Czerwiec 1956. Z profesor Zofią Trojanowiczową rozmawia Wiesław Ratajczak. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (29), 199-209. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.29.13