Czyżak, A. (2017). Polacy i Węgrzy – meandry zbiorowej pamięci. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (29), 261–270. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.29.17