Czyżak, A. (2017). Wstęp. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (30), 9–15. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/9576