Zaleski, M. (2017). Nie-poetyka, czyli w stronę paratopiczności. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (30), 19–27. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.1