Grądziel-Wójcik, J. (2017). Poetyki i lektury momentalne. Między materią a metafizyką, czyli o paronomazji na przykładzie poezji kobiet. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (30), 89–105. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.5