Jarzyna, A. (2017). Wprowadzenie do post-koiné: nieantropocentryczne języki poezji. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (30), 107–139. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.6