Kołodziejczyk, D. (2017). Poza metaforą – autyzm jako impas hermeneutyczny w powieści postkolonialnej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (30), 141–167. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.7