Śnieżko, D. (2017). Interpretacje po końcu świata. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (30), 169–183. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.8