Warkocki, B. (2017). Zbrodnia inkorporowana. O konwencji „paranoicznego gotyku” w Zbrodni z premedytacją Witolda Gombrowicza. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (30), 237–258. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.11