Izdebska, A. (2017). Gotycyzm/gotycyzmy – rekwizyty i metamorfozy. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (30), 325–338. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.16