Mitchell, W. J. T. (2017). Iconology, visual culture and media aestetics. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (30), 341–364. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.17