Balcerzan, E. (2014). Zwoływanie wyobraźni. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (23), 13–25. https://doi.org/10.14746/pspsl.2014.23.1