PIETRZAK, Wit. William Butler Yeats i Wielkanoc 1916, czyli wypisy z wysokiego modernizmu. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, [S. l.], n. 24, p. 157–170, 2014. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/1156. Acesso em: 4 mar. 2024.