KROCZAK, Jerzy. Nauka o kamieniach i jej źródła w cyklu kazań Nuptiae Agni Antoniego Węgrzynowicza. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, [S. l.], n. 31, p. 269–292, 2018. DOI: 10.14746/pspsl.2017.31.11. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/11846. Acesso em: 26 maj. 2024.