MARZEC, L. Kazimiera Iłłakowiczówna mniej więcej znana. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, [S. l.], n. 32, p. 75–94, 2018. DOI: 10.14746/pspsl.2018.32.4. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/14969. Acesso em: 9 luty. 2023.