ŁUSZCZYKIEWICZ, P. Seks, taśmy i statusy Facebooka. O poezji Katarzyny Fetlińskiej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, n. 33, p. 203-216, 26 paź. 2018.