HEYDEL, M. Co mówi, kiedy nikt nie mówi. Praktyka poetycka Alice Oswald jako przekład. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, [S. l.], n. 33, p. 309–326, 2018. DOI: 10.14746/pspsl.2018.33.18. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/15937. Acesso em: 2 luty. 2023.