KASPER, J. Od wydarzenia katastrofy do kata/stroficznego czytania. Poezja Charles’a Baudelaire’a w relacji Jorge’a Semprúna L’écriture ou la vie. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, [S. l.], n. 25, p. 309–329, 2015. DOI: 10.14746/pspsl.2015.25.13. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/1916. Acesso em: 25 wrz. 2023.