KASPER, J. Od wydarzenia katastrofy do kata/stroficznego czytania. Poezja Charles’a Baudelaire’a w relacji Jorge’a Semprúna L’écriture ou la vie. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, n. 25, p. 309-329, 1 sty. 2015.