CZWORDON, P. Imperatyw, ironia i przemyt wierzbowych gruszek. Notatki o wierszu Do Jeruszalaim Jerzego Ficowskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, [S. l.], n. 16, p. 179–189, 2009. DOI: 10.14746/pspsl:2009.16.13. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/2083. Acesso em: 3 paź. 2023.