NAWROT, J. Przyjaźń domaga się rezygnacji. Kilka aspektów relacji między przyjaciółmi poruszonych w Biblii. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, n. 17, p. 11-31, 1 sty. 2010.