ZAJKOWSKA, J. Piotr Chmielowski o Wiktorze Gomulickim – na podstawie kolejnych wydań Zarysu literatury polskiej i innych wypowiedzi krytyka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, [S. l.], n. 19, p. 109–123, 2012. DOI: 10.14746/pspsl.2012.19.8. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/2237. Acesso em: 31 sty. 2023.