LISAK-GĘBALA, Dobrawa. „Uparte trwanie baroku” w recepcji wierszy Stanisława Barańczaka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, [S. l.], n. 36, p. 59–76, 2019. DOI: 10.14746/pspsl.2019.36.5. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/22464. Acesso em: 5 grudz. 2023.