MICHAŁOWSKI, P. Tomografia wiersza. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, n. 19, p. 199-210, 1 sty. 2012.