CZABANOWSKA-WRÓBEL, A. Ogień życia. Wiersz Adama Zagajewskiego O mojej matce. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, [S. l.], n. 19, p. 241–253, 2012. DOI: 10.14746/pspsl.2012.19.18. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/2266. Acesso em: 7 luty. 2023.