WYDRA, W. Pieśni nabożne… z krakowskiej oficyny Antoniego Wosińskiego (1627). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, [S. l.], n. 19, p. 329–345, 2012. DOI: 10.14746/pspsl.2012.19.24. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/2268. Acesso em: 4 luty. 2023.