DABERT, Dobrochna. Alternatywy wobec jednowymiarowości. Fenomen polskiej kultury niezależnej w PRL. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, [S. l.], n. 40, p. 357–384, 2021. DOI: 10.14746/pspsl.2021.40.17. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/29332. Acesso em: 15 lip. 2024.