SOBIERAJ, T. O dynamice i opozycjach XIX-wiecznej kultury: Recenzja książki Sabiny Brzozowskiej [2018] pt. W zwierciadle idei. Literatura Młodej Polski – konteksty. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, [S. l.], n. 40, p. 279–292, 2021. DOI: 10.14746/pspsl.2021.40.14. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/29337. Acesso em: 2 paź. 2023.