KRÓL, Małgorzata. „Dzienniki mojego życia” Gustawa Zielińskiego – refleksje edytora. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, [S. l.], n. 43, p. 139–155, 2023. DOI: 10.14746/pspsl.2022.43.11. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/37361. Acesso em: 21 cze. 2024.