UTKOWSKA, B. Anna versus Xenia. Pułapki biograficznej lektury Zamieci Stefana Żeromskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, n. 27, p. 21-36, 17 lis. 2016.