FLIS-CZERNIAK, Elżbieta. Między Wallenrodem a Irydionem. Rzecz o Rozdzióbią nas kruki, wrony… Stefana Żeromskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, [S. l.], n. 27, p. 139–164, 2016. DOI: 10.14746/pspsl.2016.27.7. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/6585. Acesso em: 4 grudz. 2023.