PANEK, S. „Wzruszenie trwalsze niż ściany gmachów obróconych w gruz”. Między tradycją a nowoczesnością: Irzykowski wobec Żeromskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, n. 27, p. 283-308, 17 lis. 2016.