LEMANN, N. Historie alternatywne − pomiędzy pisarstwem historycznym a fantastycznym, czyli czasem tertium est datur…. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, [S. l.], n. 28, p. 77–100, 2017. DOI: 10.14746/pspsl.2016.28.4. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/7051. Acesso em: 30 sty. 2023.