GRĄDZIEL-WÓJCIK, J. Poetyki i lektury momentalne. Między materią a metafizyką, czyli o paronomazji na przykładzie poezji kobiet. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, [S. l.], n. 30, p. 89–105, 2017. DOI: 10.14746/pspsl.2017.30.5. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/9587. Acesso em: 6 luty. 2023.