Bilczewski, Tomasz. 2014. „Imagi-Natio. Przekład a wspólnota wyobrażona”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 23 (styczeń):63-77. https://doi.org/10.14746/pspsl.2014.23.4.