Scott, Clive. 2014. „Przekład I Przestrzenie Lektury”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 23 (styczeń), 207-24. https://doi.org/10.14746/pspsl.2014.23.11.