Gendaj, Natalia. 2014. „Metafora Pralni. Zofii Chądzyńskiej Czytanie, Pisanie, tłumaczenie”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 23 (styczeń):227-37. https://doi.org/10.14746/pspsl.2014.23.12.